Procedura rejestracji do szkoły doktorskiej

Najpierw poprosimy o podanie danych osobowych, adresu, informacji o uzyskanym dyplomie, potrzebnych do wypełnienia Państwa podania. Potem proszę wybrać z listy właściwe Szkołę Doktorską.

Na końcu zgłoszenia poprosimy o wymyślenie i podanie swojego hasła do logowania się w systemie. Hasło to należy sobie zanotować, żeby nie mieć kłopotów w dalszej komunikacji z Politechniką (ciąg znaków 6÷12 znaków).

Po zakończeniu rejestracji system utworzy Indywidualne Konto Kandydata (IRK) i przekaże numer zgłoszenia. Numer zgłoszenia stanowi numer identyfikacyjny kandydata w całej procedurze. Wykorzystując ten numer i podane hasło możecie Państwo wielokrotnie łączyć się ze swoim IRK, sprawdzać komunikaty ogólne i adresowane do Państwa imiennie, oraz korygować dane w swoim zgłoszeniu. Ponadto wprowadzone hasło będzie używane do logowania w serwisie USOSWeb.

Następnie proszę wejść ponownie na stronę główną systemu informatycznego „Rekrutacja PW” dostępnego na stronie https://rekrutacja.pw.edu.pl i zalogować się do Indywidualnego Konta Kandydata (IRK) wpisując hasło i podany przez system numer identyfikacyjny kandydata.

Po zalogowaniu się do Indywidualnego Konta Kandydata (IRK), proszę wydrukować formularze kandydata do Szkoły Doktorskiej („karta informacyjna kandydata na studia doktoranckie” i „kwestionariusz osobowy”).

Formularze zostaną wypełnione Państwa danymi, wprowadzonymi wcześniej do systemu informatycznego „Rekrutacja PW”.

Wydrukowane formularze należy odręcznie uzupełnić:

 • w „karcie informacyjnej kandydata na studia doktoranckie” kandydat wypełnia odręcznie pola:
  • pkt 7. Przebieg pracy zawodowej w czasie i po ukończeniu studiów);
  • pkt 8 proszę wpisać: instytut, opiekuna naukowego;
  • pkt 9. Planowana tematyka rozprawy doktorskiej;
  • pkt 10. Czy potrzebna pomoc Uczelni w zakwaterowaniu w Warszawie;
  • pkt 11. Planowane miejsce pracy po uzyskaniu doktoratu;
 • w „kwestionariuszu osobowym” należy odręcznie uzupełnić:
  • pkt 9. Wykształcenie uzupełniające
  • pkt 10. Przebieg dotychczasowego zatrudnienia
  • pkt 11. Dodatkowe uprawnienia, umiejętności, zainteresowania
  • pkt 12. Powszechny obowiązek obrony
  • pkt 13. Osoba, którą należy zawiadomić w razie wypadku

Proszę złożyć w/w formularze wraz z pozostałymi wymaganymi dokumentami w procedurze rekrutacyjnej w Dziale Obsługi Doktorantów (DOD), którego adres i dane kontaktowe znajdują się na stronie internetowej https://www.pw.edu.pl/Kandydaci/Szkoly-Doktorskie

Kandydaci spoza PW oczekujący na wydanie dyplomu, składają w DOD odpowiednie oświadczenie.

Szkoła doktorska nr 1 (S1):

Zapoznaj się z ofertąZarejestruj się

Szkoła doktorska nr 2 (S2):

Zapoznaj się z ofertąZarejestruj się

Szkoła doktorska nr 3 (S3):

Zapoznaj się z ofertąZarejestruj się

Szkoła doktorska nr 4 (S4):

Zapoznaj się z ofertąZarejestruj się

Szkoła doktorska nr 5 (S5):

Zapoznaj się z ofertąZarejestruj się